Week of Apr 20, 2014

Show:
Sun
4/20/14
Mon
4/21/14
Tue
4/22/14
Wed
4/23/14
Thu
4/24/14
Fri
4/25/14
Sat
4/26/14
5AM WOD
6AM WOD
6:30 AM Foundations 1
7AM WOD
8AM Open Gym
9AM Free Introductory Class
9AM Open Gym
10AM Open Gym
11AM Open Gym
12PM WOD
1PM Open Gym
2PM Open Gym
3PM Open Gym
4:30 PM WOD
5:30 PM WOD
6:30 PM Beginners WOD
6:30 PM Foundations 1
5AM WOD
6AM WOD
6:30 AM Foundations 2
7AM WOD
8AM Open Gym
9AM Free Introductory Class
9AM Open Gym
10AM Open Gym
11AM Open Gym
12PM WOD
1PM Open Gym
2PM Open Gym
3PM Open Gym
4:30 PM WOD
5:30 PM WOD
6:30 PM Beginners WOD
6:30 PM Foundations 2
5AM WOD
6AM WOD
6:30 AM Foundations 3
7AM WOD
8AM Open Gym
9AM Free Introductory Class
9AM Open Gym
10AM Open Gym
11AM Open Gym
12PM WOD
1PM Open Gym
2PM Open Gym
3PM Open Gym
4:30 PM WOD
5:30 PM WOD
6:30 PM Beginners WOD
6:30 PM Foundations 3
5AM Open Gym
6AM Open Gym
7AM Open Gym
8AM Open Gym
9AM Free Introductory Class
9AM Open Gym
10AM Open Gym
11AM Open Gym
12PM Open Gym
1PM Open Gym
2PM Open Gym
3PM Open Gym
4:30 PM Open Gym
5:30 PM Beginner Skill Work
5:30 PM Free Introductory Class
5:30 PM Open Gym
6:30 PM Open Gym
6:30 PM Mobility WOD
5AM WOD
6AM WOD
7AM WOD
8AM Open Gym
9AM Free Introductory Class
9AM Open Gym
10AM Open Gym
11AM Open Gym
12PM WOD
1PM Open Gym
2PM Open Gym
3PM Open Gym
4:30 PM WOD
5:30 PM WOD
6:30 PM Beginners WOD
8AM WOD
9:15 AM WOD
10AM Free Introductory Class
Zen Planner: CrossFit Billing Software